Plan polowań

16.10.2023

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH w sezonie 2023/2024.
Przypominamy, że:

 1. Ze względu na warunki atmosferyczne polowanie może zostać odwołane.
 2. Przed każdym polowaniem może nastąpić zmiana w przewidzianych gatunkach zwierzyny do pozyskania, w zależności od ilości wykonania planu.
 3. Przypominamy o obowiązku posiadania przez myśliwych kamizelek odblaskowych.
 4. Podczas polowania na koguty obowiązuje zasada 1 pies + 3 myśliwych.
 5. Wprowadza się obowiązek zapisu na polowanie zbiorowe poprzez system elektroniczny do czwartku włącznie. Dotyczy to również zaproszonych gości.

19.10.2022

Koledzy,
Zamieszczamy PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH w sezonie 2022/2023.
Jednocześnie przypominamy, że:

 1. Ze względu na warunki atmosferyczne polowanie może zostać odwołane.
 2. Przed każdym polowaniem może nastąpić zmiana w przewidzianych gatunkach zwierzyny do pozyskania, w zależności od ilości wykonania planu.
 3. Przypominamy o obowiązku posiadania przez myśliwych kamizelek odblaskowych.
 4. Podczas polowania na koguty obowiązuje zasada 1 pies + 3 myśliwych.
 5. Wprowadza się obowiązek zapisu na polowanie zbiorowe poprzez system elektroniczny do czwartku włącznie. Dotyczy to również zaproszonych gości.

12.11.2021

Koledzy,
Zamieszczamy PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH w sezonie 2021/2022.
Jednocześnie przypominamy, że:

 1. Ze względu na warunki atmosferyczne termin polowań może ulec zmianie.
 2. Przed każdym polowaniem może nastąpić zmiana w przewidzianych gatunkach zwierzyny do pozyskania, w zależności od ilości wykonania planu.
 3. Myśliwi muszą posiadać kamizelki odblaskowe.
 4. Podczas polowania na koguty obowiązuje zasada 1 pies + 3 myśliwych.
 5. Wprowadza się obowiązek zapisu na polowanie zbiorowe poprzez system elektroniczny do czwartku włącznie. Dotyczy to również zaproszonych gości.

12.11.2020

Koledzy,
Zamieszczamy PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH w sezonie 2020/2021.
Jednocześnie przypominamy, że:

 1. Ze względu na warunki atmosferyczne termin polowań może ulec zmianie.
 2. Przed każdym polowaniem może nastąpić zmiana w przewidzianych gatunkach zwierzyny do pozyskania, w zależności od ilości wykonania planu.
 3. Myśliwi muszą posiadać kamizelki odblaskowe.
 4. Podczas polowania na koguty obowiązuje zasada 1 pies + 3 myśliwych.

14.10.2019

Koledzy,
Zamieszczamy PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH w sezonie 2019/2020.
Jednocześnie przypominamy, że:
1. Ze względu na warunki atmosferyczne termin polowań może ulec zmianie.
2. Przed każdym polowaniem może nastąpić zmiana w przewidzianych gatunkach zwierzyny do pozyskania, w zależności od ilości wykonania planu.
3. Myśliwi muszą posiadać kamizelki odblaskowe.
4. Podczas polowania na koguty obowiązuje zasada 1 pies + 3 myśliwych.