HUBERTUS 2023 – relacja

Pierwszym patronem myśliwych był św. Eustachy, legionista rzymski z II wieku n.e. Począwszy od wieku XV, stał nim się św. Hubert. Wydarzeniem łączącym postaci było swego rodzaju objawienie, którego obaj doświadczyli. Jak głoszą legendy, podczas łowów, ukazał im się wspaniały jeleń z gorejącym krzyżem pośrodku niezwykle bogatego wieńca. Symbol ten, na stałe wszedł do symboliki łowieckiej.

Zgodnie z tradycją – polowania hubertowskie organizuje się w dniu 3 listopada lub w najbliższy dzień wolny od pracy. Nasze Koło, dzień św. Huberta obchodziło 4 listopada.

Polowanie hubertowskie należy do polowań o szczególnym znaczeniu w tradycji łowieckiej. Zazwyczaj poprzedza je msza hubertowska charakteryzująca się uroczystym ceremoniałem, przy udziale sztandaru Koła. Wierni tradycji, spotkaliśmy się w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja w Smólniku, żeby uczestniczyć we mszy, którą odprawił dla nas Proboszcz Parafii – ks. mgr Zbigniew Jałoszyński, aktywny myśliwy, członek naszego Koła i miłośnik przyrody ojczystej.

Następnie udaliśmy się do naszej Osady Myśliwskiej w Adaminowie, gdzie prowadzący polowanie hubertowskie, Prezes Koła, kol. Paweł Bogdanowicz, wraz z asystującym mu Łowczym Koła, kol. Mariuszem Zielińskim, powitał wszystkich obecnych oraz omówił sprawy organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, zwierzyny, na którą mieliśmy polować, a także przedstawił nagankę.

Po omówieniu spraw organizacyjnych, Prezes Koła kol. Paweł Bogdanowicz i Łowczy Koła kol. Mariusz Zieliński, zaapelowali, w krótkiej przemowie, o pamięć i modlitwę za naszych zmarłych Przyjaciół…

Polowanie…

Niekwestionowany Król Polowania HUBERTOWSKIEGO 2023, Łowczy Koła kol. Mariusz Zieliński, przyjmuje gratulacje i odznaczenie od Prezesa Koła, kol. Pawła Bogdanowicza !!!

Wicekról polowania, kol. Henryk Pawlak… Odznaczenie wręczają Łowczy Koła, kol. Mariusz Zieliński i Prezes Koła, kol. Paweł Bogdanowicz.

Na zakończenie tego jakże udanego dnia, będącego naszym Świętem, odbyła się tradycyjna, uroczysta biesiada myśliwska, będąca niewątpliwie wspaniałą okazją do integracji myśliwych, członków naszego Koła.

Dziękujemy!!! Darz Bór !!!