HUBERTUS 2022 – relacja

Pierwszym patronem myśliwych był św. Eustachy, legionista rzymski z II wieku n.e. Począwszy od wieku XV, stał nim się św. Hubert. Wydarzeniem łączącym postaci było swego rodzaju objawienie, którego obaj doświadczyli. Jak głoszą legendy, podczas łowów, ukazał im się wspaniały jeleń z gorejącym krzyżem pośrodku niezwykle bogatego wieńca. Symbol ten, na stałe wszedł do symboliki łowieckiej.

Zgodnie z tradycją – polowania hubertowskie organizuje się w dniu 3 listopada lub w najbliższy dzień wolny od pracy. Nasze Koło, dzień św. Huberta obchodziło 5 listopada.

Polowanie hubertowskie należy do polowań o szczególnym znaczeniu w tradycji łowieckiej. Zazwyczaj poprzedza je msza hubertowska charakteryzująca się uroczystym ceremoniałem, przy udziale sztandaru Koła. Wierni tradycji, spotkaliśmy się w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja w Smólniku, żeby uczestniczyć we mszy, którą odprawił dla nas Proboszcz Parafii – ks. mgr Zbigniew Jałoszyński, aktywny myśliwy i miłośnik przyrody ojczystej. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować ks. Zbigniewowi za niezwykle pouczające kazanie, naukę, słowa wsparcia i modlitwę za Tych z Nas, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów… BÓG ZAPŁAĆ…

Następnie udaliśmy się do naszej Osady Myśliwskiej w Adaminowie, gdzie prowadzący polowanie hubertowskie, Łowczy Koła, kol. Paweł Bogdanowicz powitał wszystkich obecnych oraz omówił sprawy organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, zwierzyny, na którą mieliśmy polować, a także przedstawił nagankę i psy biorące udział w łowach.

Po omówieniu spraw organizacyjnych, Prezes Koła, kol. Kazimierz Braun, zaapelował, w krótkiej przemowie, o pamięć i modlitwę za naszych zmarłych Przyjaciół i w asyście kolegów myśliwych zapalił symboliczny znicz.

Pamięć naszych Kolegów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów uczciliśmy minutą ciszy.

Naganka gotowa do pracy przed drugim z trzech opolowanych tego dnia miotów…

Po polowaniu !!!

Prezes Koła, kol. Kazimierz Braun i Łowczy, kol. Paweł Bogdanowicz dziękują wszystkim, którzy sprawili, że HUBERTUS 2022 był bezpieczny, odbył się w bardzo serdecznej atmosferze i co ważne – przy zachowaniu etycznej postawy wobec pozyskanej zwierzyny.

Niekwestionowany Król Polowania HUBERTOWSKIEGO 2022 – kol. Mariusz Zieliński przyjmuje gratulacje i odznaczenie od Prezesa Koła, kol. Kazimierza Brauna i Łowczego, kol. Pawła Bogdanowicza !!!

Vice-Król polowania HUBERTOWSKIEGO 2022 – kol. Filip Wichrowski również przyjmuje gratulacje i odznaczenie od Prezesa Koła, kol. Kazimierza Brauna i Łowczego, kol. Pawła Bogdanowicza.

HUBERTUS 2022 dobiegł końca.

Dzień ten był jednocześnie inauguracją jesienno-zimowych polowań zbiorowych w nadchodzącym sezonie łowieckim. Obecni przyjęli raz jeszcze serdeczne podziękowania za obecność, aktywność i koleżeństwo oraz życzenia bezpiecznych i szczęśliwych łowów, które w imieniu Zarządu Koła złożył Prezes, kol. Kazimierz Braun oraz Łowczy, kol. Paweł Bogdanowicz.

Na zakończenie tego jakże udanego dnia, będącego naszym Świętem, odbyła się tradycyjna, uroczysta biesiada myśliwska, będąca niewątpliwie wspaniałą okazją do integracji myśliwych, członków naszego Koła oraz zaproszonych gości.

DARZ BÓR !!!