Pożegnanie Kolegi [*]

Zarząd Koła Łowieckiego nr 110 “SĘP” we Włocławku z głębokim żalem informuje o śmierci wieloletniego Kolegi Jana Krzeszewskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, w dniu 17.04.2023 roku, w Kościele w Smólniku o godzinie 12:00.

Zarząd i Członkowie Koła Łowieckiego nr 110 “SĘP” we Włocławku składają Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia i nieodżałowanej straty.

Szczepienie lisów – wścieklizna 2023

W dniach od 27 marca do  14 kwietnia 2023 r. na obszarze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego odbędzie się akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w komunikacie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz na plakatach.

Polowanie 2023-01-28

W dniu 28 stycznia 2023 roku odbyło się w naszym Kole polowanie grupowe prowadzone przez Prezesa, kol. Kazimierza Brauna.

Odprawa przed polowaniem:

Po polowaniu… Podziękowania dla kolegów myśliwych za serdeczną atmosferę i zachowanie bezpieczeństwa !!!

Król polowania, kol. Mirosław Lewandowski !!! Odznaczenie wręczył Prezes, kol. Kazimierz Braun.

Serdecznie gratulujemy !!! Darz Bór !!!

Nowe akty prawne !!!

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2022 r.
w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów

OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Wyniszczająca choroba jeleniowatych

Przewlekła wyniszczająca choroba jeleniowatych, tzw. CWD, należy do grupy śmiertelnych, nieuleczalnych chorób prionowych. Powoduje postępujące przez wiele lat zwyrodnienie tkanki mózgowej: neurony zanikają, a mózg zaczyna przypominać podziurawioną gąbkę. Choroby tego typu potrafią pokonywać bariery międzygatunkowe, np. ludzie zarażali się jedząc mięso krów chorych na BSE. W dniu 1 kwietnia 2016 r. Norwegia poinformowała o pierwszym przypadku choroby, potwierdzonej na jej terytorium u dzikiego renifera. Był to pierwszy przypadek w Europie i pierwszy na świecie przypadek wystąpienia tej choroby u renifera w środowisku naturalnym. Od tego pierwszego, zgłoszono łącznie trzydzieści jeden przypadków: dwadzieścia u dzikich reniferów, dwa u jeleni szlachetnych i dziewięć u łosi euroazjatyckich. W 2018 r. Finlandia wykryła pierwszy przypadek przewlekłej choroby wyniszczającej w Unii, kolejny w listopadzie 2020 r., natomiast Szwecja wykryła trzy przypadki w 2019 r. i kolejny we wrześniu 2020 r. Wszystkie przypadki wykryte w Finlandii i Szwecji potwierdzono w kontekście trzyletniego programu monitorowania przewlekłej choroby wyniszczającej u jeleniowatych i stwierdzono je u dzikich łosi.

W związku z powyższym, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2022/2246 z dnia 15 listopada 2022 r. zmieniającego załączniki VIII i IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do przewlekłej choroby wyniszczającej żywych jeleniowatych, podjęto decyzję, iż należy (m.in.) utrzymać zakaz przywozu wabików myśliwskich zawierających mocz jeleniowatych oraz zakaz przemieszczania wabików myśliwskich zawierających mocz jeleniowatych pochodzących z Norwegii, a także należy zakazać przemieszczania wabików myśliwskich zawierających mocz jeleniowatych pochodzących od jeleniowatych z państw członkowskich, w których potwierdzono przypadki przewlekłej choroby wyniszczającej.

Tekst aktu prawnego: