Wyniszczająca choroba jeleniowatych

Przewlekła wyniszczająca choroba jeleniowatych, tzw. CWD, należy do grupy śmiertelnych, nieuleczalnych chorób prionowych. Powoduje postępujące przez wiele lat zwyrodnienie tkanki mózgowej: neurony zanikają, a mózg zaczyna przypominać podziurawioną gąbkę. Choroby tego typu potrafią pokonywać bariery międzygatunkowe, np. ludzie zarażali się jedząc mięso krów chorych na BSE. W dniu 1 kwietnia 2016 r. Norwegia poinformowała o pierwszym przypadku choroby, potwierdzonej na jej terytorium u dzikiego renifera. Był to pierwszy przypadek w Europie i pierwszy na świecie przypadek wystąpienia tej choroby u renifera w środowisku naturalnym. Od tego pierwszego, zgłoszono łącznie trzydzieści jeden przypadków: dwadzieścia u dzikich reniferów, dwa u jeleni szlachetnych i dziewięć u łosi euroazjatyckich. W 2018 r. Finlandia wykryła pierwszy przypadek przewlekłej choroby wyniszczającej w Unii, kolejny w listopadzie 2020 r., natomiast Szwecja wykryła trzy przypadki w 2019 r. i kolejny we wrześniu 2020 r. Wszystkie przypadki wykryte w Finlandii i Szwecji potwierdzono w kontekście trzyletniego programu monitorowania przewlekłej choroby wyniszczającej u jeleniowatych i stwierdzono je u dzikich łosi.

W związku z powyższym, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2022/2246 z dnia 15 listopada 2022 r. zmieniającego załączniki VIII i IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do przewlekłej choroby wyniszczającej żywych jeleniowatych, podjęto decyzję, iż należy (m.in.) utrzymać zakaz przywozu wabików myśliwskich zawierających mocz jeleniowatych oraz zakaz przemieszczania wabików myśliwskich zawierających mocz jeleniowatych pochodzących z Norwegii, a także należy zakazać przemieszczania wabików myśliwskich zawierających mocz jeleniowatych pochodzących od jeleniowatych z państw członkowskich, w których potwierdzono przypadki przewlekłej choroby wyniszczającej.

Tekst aktu prawnego:

Polowanie 2022-12-10

W sobotę, 10 grudnia 2022 roku, w naszym Kole odbyło się polowanie zbiorowe metodą szwedzką (inaczej mówiąc skandynawską). Polega ona na tym, iż myśliwi polują z ambonek, tzw. zwyżek, zlokalizowanych na przejściach zwierzyny. Specyficzna jest także praca naganki. Pędzenie kieruje się w różnych kierunkach, nie jest zbyt głośne, a do pomocy można używać psów małych ras. Naganka powinna bardzo spokojnie ruszyć zwierzynę bytującą w miocie – watahę dzików lub chmarę jeleni – tak, aby zasiadający myśliwi mieli możliwość precyzyjnego wyselekcjonowania osobnika i oddania pewnego, bezpiecznego strzału. Obowiązuje dyscyplina – miot trwa ściśle określony przez prowadzącego czas.

Tradycyjną odprawę myśliwych i naganki przeprowadził prowadzący polowanie, Łowczy Koła, kol. Paweł Bogdanowicz wraz z pomocnikiem, kol. Mariuszem Zielińskim.

Po polowaniu… Pokot jest uroczystym, tradycyjnym obrzędem zakończenia polowania zbiorowego. Ma na celu uhonorowanie zwierzyny, oddanie jej szacunku i umocnienie więzi między myśliwymi. Po ułożeniu pokotu prowadzący polowanie składa raport i podziękowania dla myśliwych, Prezesa Koła, kol. Kazimierza Brauna i naganki oraz ogłasza i dekoruje króla oraz wicekróla polowania.

Król polowania – kol. Wiesław Chrzanowski; dekoruje prowadzący polowanie, Łowczy Koła, kol. Paweł Bogdanowicz, gratulacje składa Prezes Koła, kol. Kazimierz Braun…

Wicekról polowania – kol. Krzysztof Zasada, dekoruje prowadzący polowanie, Łowczy Koła, kol. Paweł Bogdanowicz…

Na zakończenie podziękowania za serdeczną atmosferę, koleżeństwo i bezpiecznie przeprowadzone polowanie składa prowadzącemu kol. Pawłowi Bogdanowiczowi, pomocnikowi kol. Mariuszowi Zielińskiemu, zebranym myśliwym i nagance Prezes Koła, kol. Kazimierz Braun.

DARZ BÓR !!!

Polowanie 2022-11-26

W dniu 26 listopada 2022 roku odbyło się polowanie zbiorowe pod przewodnictwem kol. Mariusza Zielińskiego. Rozpoczęło się, jak zwykle, zbiórką i odprawą myśliwych oraz naganki w naszej Osadzie Myśliwskiej w Adaminowie.

W trakcie polowania mieliśmy okazję obserwacji łosi, które na dobre zadomowiły się w naszym obwodzie łowieckim i są stałym elementem naszej, regionalnej fauny. Dla przypomnienia, poniżej, filmik nagrany w marcu 2021 roku w naszym obwodzie…

Pogoda dopisała i choć Św. Hubert tym razem nie darzył było to niezwykle sympatyczne spotkanie myśliwych naszego Koła !!!

Dziękujemy Wszystkim przybyłym na polowanie myśliwym oraz nagance za bezpieczne i sprawne działania.

Darz Bór !!!

Polowanie 2022-11-19

W dniu 19 listopada 2022 roku odbyło się Polowanie Grupowe, które poprowadził Prezes Koła, kol. Kazimierz Braun.

Miejscem zbiórki, jak zawsze, była nasza Osada Myśliwska w Adaminowie. Na początku, zgodnie z regulaminem – prowadzący polowanie, Prezes Koła kol. Kazimierz Braun, przywitał przybyłych myśliwych, przedstawił sprawy organizacyjne, udzielił niezbędnych informacji, a także poinformował zebranych o śmierci wieloletniego członka naszego Koła, śp. kol. Andrzeja Stankiewicza.

Po polowaniu… Tego dnia opolowaliśmy kilka miotów, skupiając się na zwierzynie drobnej i drapieżnikach (bażant /kogut/ i lis). Pogoda dopisała. Kilka stopni poniżej zera, słońce i delikatny wiatr…

Absolutnym Królem Polowania Grupowego w dniu 19 listopada 2022 roku został kol. Ksawery Gankowski. Szczere gratulacje i zasłużony medal wręczył Prezes Koła, kol. Kazimierz Braun.

Dzisiejszy, jakże udany dzień, zakończyła tradycyjna kiełbaska z ogniska…

Bardzo dziękujemy Wszystkim za przybycie, odpowiedzialność podczas wykonywania polowania i niezwykle serdeczną i przyjacielską atmosferę!

Darz Bór !!!

Uwaga ! Zmiany w prawie !

Dotyczy:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 7 listopada 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Rozporządzenie dopuszcza m.in. polowanie indywidualne na zające przy pomocy ptaków łowczych, a także używanie celowników nokto- i termowizyjnych do polowania na lisy, borsuki, kuny domowe, norki amerykańskie oraz ptaki i ssaki należące do Inwazyjnych Gatunków Obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski.

Tekst aktu prawnego do podejrzenia TUTAJ:

Pożegnanie Kolegi [*]

Zarząd Koła Łowieckiego nr 110 “SĘP” we Włocławku z głębokim żalem informuje o śmierci wieloletniego kolegi Andrzeja Stankiewicza.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, w dniu 16.11.2022 roku, w Katedrze w Skępem, o godzinie 13:00.

Zarząd i Członkowie Koła Łowieckiego nr 110 “SĘP” we Włocławku składają Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia i nieodżałowanej straty.

Narodowe Święto Niepodległości 2022

11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę zwierzchnią nad polskim wojskiem oraz został mianowany jego naczelnym dowódcą. Tego samego dnia, we Francji, przedstawiciele państw biorących udział w I wojnie światowej podpisali rozejm. Wojska niemieckie rozpoczęły proces wycofywania się z ziem polskim, tym samym Polska po 123 latach niewoli zaczęła odzyskiwać niepodległość. Oczywiście proces ten trwał wiele dni, a samo ukształtowanie się granic ówczesnej, miedzy wojennej Polski jeszcze dłużej, jednakże to właśnie 11 listopada uznano za datę symbolizującą powrót naszej Ojczyzny do grona państw niepodległych. Jak napisano w preambule do ustawy z 1989 roku dzień ten ustanowiono:

Dla upamiętnienia przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość“.

W 2022 roku przypada 104 Rocznica Odzyskania Niepodległości. Myśliwi, z udziałem Sztandaru naszego Koła, aktywnie uczestniczyli w dniu dzisiejszym w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Smólniku. Godnie reprezentując środowisko polskich myśliwych oraz Polski Związek Łowiecki, daliśmy świadectwo naszego patriotyzmu, odpowiedzialności za nasz region oraz integracji ze społecznością lokalną.

Ku Chwale Ojczyzny !!! Darz Bór !!!