Polowanie 2023-01-28

W dniu 28 stycznia 2023 roku odbyło się w naszym Kole polowanie grupowe prowadzone przez Prezesa, kol. Kazimierza Brauna.

Odprawa przed polowaniem:

Po polowaniu… Podziękowania dla kolegów myśliwych za serdeczną atmosferę i zachowanie bezpieczeństwa !!!

Król polowania, kol. Mirosław Lewandowski !!! Odznaczenie wręczył Prezes, kol. Kazimierz Braun.

Serdecznie gratulujemy !!! Darz Bór !!!

Nowe akty prawne !!!

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2022 r.
w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów

OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Wyniszczająca choroba jeleniowatych

Przewlekła wyniszczająca choroba jeleniowatych, tzw. CWD, należy do grupy śmiertelnych, nieuleczalnych chorób prionowych. Powoduje postępujące przez wiele lat zwyrodnienie tkanki mózgowej: neurony zanikają, a mózg zaczyna przypominać podziurawioną gąbkę. Choroby tego typu potrafią pokonywać bariery międzygatunkowe, np. ludzie zarażali się jedząc mięso krów chorych na BSE. W dniu 1 kwietnia 2016 r. Norwegia poinformowała o pierwszym przypadku choroby, potwierdzonej na jej terytorium u dzikiego renifera. Był to pierwszy przypadek w Europie i pierwszy na świecie przypadek wystąpienia tej choroby u renifera w środowisku naturalnym. Od tego pierwszego, zgłoszono łącznie trzydzieści jeden przypadków: dwadzieścia u dzikich reniferów, dwa u jeleni szlachetnych i dziewięć u łosi euroazjatyckich. W 2018 r. Finlandia wykryła pierwszy przypadek przewlekłej choroby wyniszczającej w Unii, kolejny w listopadzie 2020 r., natomiast Szwecja wykryła trzy przypadki w 2019 r. i kolejny we wrześniu 2020 r. Wszystkie przypadki wykryte w Finlandii i Szwecji potwierdzono w kontekście trzyletniego programu monitorowania przewlekłej choroby wyniszczającej u jeleniowatych i stwierdzono je u dzikich łosi.

W związku z powyższym, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2022/2246 z dnia 15 listopada 2022 r. zmieniającego załączniki VIII i IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do przewlekłej choroby wyniszczającej żywych jeleniowatych, podjęto decyzję, iż należy (m.in.) utrzymać zakaz przywozu wabików myśliwskich zawierających mocz jeleniowatych oraz zakaz przemieszczania wabików myśliwskich zawierających mocz jeleniowatych pochodzących z Norwegii, a także należy zakazać przemieszczania wabików myśliwskich zawierających mocz jeleniowatych pochodzących od jeleniowatych z państw członkowskich, w których potwierdzono przypadki przewlekłej choroby wyniszczającej.

Tekst aktu prawnego:

Polowanie 2022-12-10

W sobotę, 10 grudnia 2022 roku, w naszym Kole odbyło się polowanie zbiorowe metodą szwedzką (inaczej mówiąc skandynawską). Polega ona na tym, iż myśliwi polują z ambonek, tzw. zwyżek, zlokalizowanych na przejściach zwierzyny. Specyficzna jest także praca naganki. Pędzenie kieruje się w różnych kierunkach, nie jest zbyt głośne, a do pomocy można używać psów małych ras. Naganka powinna bardzo spokojnie ruszyć zwierzynę bytującą w miocie – watahę dzików lub chmarę jeleni – tak, aby zasiadający myśliwi mieli możliwość precyzyjnego wyselekcjonowania osobnika i oddania pewnego, bezpiecznego strzału. Obowiązuje dyscyplina – miot trwa ściśle określony przez prowadzącego czas.

Tradycyjną odprawę myśliwych i naganki przeprowadził prowadzący polowanie, Łowczy Koła, kol. Paweł Bogdanowicz wraz z pomocnikiem, kol. Mariuszem Zielińskim.

Po polowaniu… Pokot jest uroczystym, tradycyjnym obrzędem zakończenia polowania zbiorowego. Ma na celu uhonorowanie zwierzyny, oddanie jej szacunku i umocnienie więzi między myśliwymi. Po ułożeniu pokotu prowadzący polowanie składa raport i podziękowania dla myśliwych, Prezesa Koła, kol. Kazimierza Brauna i naganki oraz ogłasza i dekoruje króla oraz wicekróla polowania.

Król polowania – kol. Wiesław Chrzanowski; dekoruje prowadzący polowanie, Łowczy Koła, kol. Paweł Bogdanowicz, gratulacje składa Prezes Koła, kol. Kazimierz Braun…

Wicekról polowania – kol. Krzysztof Zasada, dekoruje prowadzący polowanie, Łowczy Koła, kol. Paweł Bogdanowicz…

Na zakończenie podziękowania za serdeczną atmosferę, koleżeństwo i bezpiecznie przeprowadzone polowanie składa prowadzącemu kol. Pawłowi Bogdanowiczowi, pomocnikowi kol. Mariuszowi Zielińskiemu, zebranym myśliwym i nagance Prezes Koła, kol. Kazimierz Braun.

DARZ BÓR !!!

Polowanie 2022-11-26

W dniu 26 listopada 2022 roku odbyło się polowanie zbiorowe pod przewodnictwem kol. Mariusza Zielińskiego. Rozpoczęło się, jak zwykle, zbiórką i odprawą myśliwych oraz naganki w naszej Osadzie Myśliwskiej w Adaminowie.

W trakcie polowania mieliśmy okazję obserwacji łosi, które na dobre zadomowiły się w naszym obwodzie łowieckim i są stałym elementem naszej, regionalnej fauny. Dla przypomnienia, poniżej, filmik nagrany w marcu 2021 roku w naszym obwodzie…

Pogoda dopisała i choć Św. Hubert tym razem nie darzył było to niezwykle sympatyczne spotkanie myśliwych naszego Koła !!!

Dziękujemy Wszystkim przybyłym na polowanie myśliwym oraz nagance za bezpieczne i sprawne działania.

Darz Bór !!!

Polowanie 2022-11-19

W dniu 19 listopada 2022 roku odbyło się Polowanie Grupowe, które poprowadził Prezes Koła, kol. Kazimierz Braun.

Miejscem zbiórki, jak zawsze, była nasza Osada Myśliwska w Adaminowie. Na początku, zgodnie z regulaminem – prowadzący polowanie, Prezes Koła kol. Kazimierz Braun, przywitał przybyłych myśliwych, przedstawił sprawy organizacyjne, udzielił niezbędnych informacji, a także poinformował zebranych o śmierci wieloletniego członka naszego Koła, śp. kol. Andrzeja Stankiewicza.

Po polowaniu… Tego dnia opolowaliśmy kilka miotów, skupiając się na zwierzynie drobnej i drapieżnikach (bażant /kogut/ i lis). Pogoda dopisała. Kilka stopni poniżej zera, słońce i delikatny wiatr…

Absolutnym Królem Polowania Grupowego w dniu 19 listopada 2022 roku został kol. Ksawery Gankowski. Szczere gratulacje i zasłużony medal wręczył Prezes Koła, kol. Kazimierz Braun.

Dzisiejszy, jakże udany dzień, zakończyła tradycyjna kiełbaska z ogniska…

Bardzo dziękujemy Wszystkim za przybycie, odpowiedzialność podczas wykonywania polowania i niezwykle serdeczną i przyjacielską atmosferę!

Darz Bór !!!