Narodowe Święto Niepodległości 2023

11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę zwierzchnią nad polskim wojskiem oraz został mianowany jego naczelnym dowódcą. Tego samego dnia, we Francji, przedstawiciele państw biorących udział w I wojnie światowej podpisali rozejm. Wojska niemieckie rozpoczęły proces wycofywania się z ziem polskim, tym samym Polska po 123 latach niewoli zaczęła odzyskiwać niepodległość. Oczywiście proces ten trwał wiele dni, a samo ukształtowanie się granic ówczesnej, miedzy wojennej Polski jeszcze dłużej, jednakże to właśnie 11 listopada uznano za datę symbolizującą powrót naszej Ojczyzny do grona państw niepodległych. Jak napisano w preambule do ustawy z 1989 roku dzień ten ustanowiono:

Dla upamiętnienia przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość“.

W 2023 roku przypada 105 Rocznica Odzyskania Niepodległości. Myśliwi, z udziałem Sztandaru naszego Koła, aktywnie uczestniczyli w dniu dzisiejszym w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Smólniku. Godnie reprezentując środowisko polskich myśliwych oraz Polski Związek Łowiecki, daliśmy świadectwo naszego patriotyzmu, odpowiedzialności za nasz region oraz integracji ze społecznością lokalną. Kwiaty przy pomniku “Bohaterów 1939” złożył w imieniu Koła Prezes, kol. Paweł Bogdanowicz.

Ku Chwale Ojczyzny !!! Darz Bór !!!