Hubertus 2023

Pierwszym patronem myśliwych był św. Eustachy, legionista rzymski z II wieku n.e. Począwszy od wieku XV, stał nim się św. Hubert. Wydarzeniem łączącym postaci było swego rodzaju objawienie, którego obaj doświadczyli. Jak głoszą legendy, podczas łowów, ukazał im się wspaniały jeleń z gorejącym krzyżem pośrodku niezwykle bogatego wieńca. Symbol ten, na stałe wszedł do symboliki łowieckiej.

Zgodnie z tradycją – polowania hubertowskie organizuje się w dniu 3 listopada lub w najbliższy dzień wolny od pracy. Nasze Koło, dzień św. Huberta obchodziło 4 listopada.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia: kliknij