Walne Zgromadzenie 2023

Zgodnie z § 38. Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd koła, raz w roku, celem w szczególności rozpatrzenia spraw, o których mowa w § 36. pkt 6, 7 i 8.

W związku z powyższym, Zarząd Koła Łowieckiego Nr 110 „Sęp” we Włocławku zwołał, w dniu 16 czerwca 2023 r., Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie.

Czytaj więcej kliknij TUTAJ