Nowe akty prawne !!!

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2022 r.
w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów

OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne