Wyniszczająca choroba jeleniowatych

Przewlekła wyniszczająca choroba jeleniowatych, tzw. CWD, należy do grupy śmiertelnych, nieuleczalnych chorób prionowych. Powoduje postępujące przez wiele lat zwyrodnienie tkanki mózgowej: neurony zanikają, a mózg zaczyna przypominać podziurawioną gąbkę. Choroby tego typu potrafią pokonywać bariery międzygatunkowe, np. ludzie zarażali się jedząc mięso krów chorych na BSE. W dniu 1 kwietnia 2016 r. Norwegia poinformowała o pierwszym przypadku choroby, potwierdzonej na jej terytorium u dzikiego renifera. Był to pierwszy przypadek w Europie i pierwszy na świecie przypadek wystąpienia tej choroby u renifera w środowisku naturalnym. Od tego pierwszego, zgłoszono łącznie trzydzieści jeden przypadków: dwadzieścia u dzikich reniferów, dwa u jeleni szlachetnych i dziewięć u łosi euroazjatyckich. W 2018 r. Finlandia wykryła pierwszy przypadek przewlekłej choroby wyniszczającej w Unii, kolejny w listopadzie 2020 r., natomiast Szwecja wykryła trzy przypadki w 2019 r. i kolejny we wrześniu 2020 r. Wszystkie przypadki wykryte w Finlandii i Szwecji potwierdzono w kontekście trzyletniego programu monitorowania przewlekłej choroby wyniszczającej u jeleniowatych i stwierdzono je u dzikich łosi.

W związku z powyższym, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2022/2246 z dnia 15 listopada 2022 r. zmieniającego załączniki VIII i IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do przewlekłej choroby wyniszczającej żywych jeleniowatych, podjęto decyzję, iż należy (m.in.) utrzymać zakaz przywozu wabików myśliwskich zawierających mocz jeleniowatych oraz zakaz przemieszczania wabików myśliwskich zawierających mocz jeleniowatych pochodzących z Norwegii, a także należy zakazać przemieszczania wabików myśliwskich zawierających mocz jeleniowatych pochodzących od jeleniowatych z państw członkowskich, w których potwierdzono przypadki przewlekłej choroby wyniszczającej.

Tekst aktu prawnego: