Polowanie 2022-12-10

W sobotę, 10 grudnia 2022 roku, w naszym Kole odbyło się polowanie zbiorowe metodą szwedzką (inaczej mówiąc skandynawską). Polega ona na tym, iż myśliwi polują z ambonek, tzw. zwyżek, zlokalizowanych na przejściach zwierzyny. Specyficzna jest także praca naganki. Pędzenie kieruje się w różnych kierunkach, nie jest zbyt głośne, a do pomocy można używać psów małych ras. Naganka powinna bardzo spokojnie ruszyć zwierzynę bytującą w miocie – watahę dzików lub chmarę jeleni – tak, aby zasiadający myśliwi mieli możliwość precyzyjnego wyselekcjonowania osobnika i oddania pewnego, bezpiecznego strzału. Obowiązuje dyscyplina – miot trwa ściśle określony przez prowadzącego czas.

Tradycyjną odprawę myśliwych i naganki przeprowadził prowadzący polowanie, Łowczy Koła, kol. Paweł Bogdanowicz wraz z pomocnikiem, kol. Mariuszem Zielińskim.

Po polowaniu… Pokot jest uroczystym, tradycyjnym obrzędem zakończenia polowania zbiorowego. Ma na celu uhonorowanie zwierzyny, oddanie jej szacunku i umocnienie więzi między myśliwymi. Po ułożeniu pokotu prowadzący polowanie składa raport i podziękowania dla myśliwych, Prezesa Koła, kol. Kazimierza Brauna i naganki oraz ogłasza i dekoruje króla oraz wicekróla polowania.

Król polowania – kol. Wiesław Chrzanowski; dekoruje prowadzący polowanie, Łowczy Koła, kol. Paweł Bogdanowicz, gratulacje składa Prezes Koła, kol. Kazimierz Braun…

Wicekról polowania – kol. Krzysztof Zasada, dekoruje prowadzący polowanie, Łowczy Koła, kol. Paweł Bogdanowicz…

Na zakończenie podziękowania za serdeczną atmosferę, koleżeństwo i bezpiecznie przeprowadzone polowanie składa prowadzącemu kol. Pawłowi Bogdanowiczowi, pomocnikowi kol. Mariuszowi Zielińskiemu, zebranym myśliwym i nagance Prezes Koła, kol. Kazimierz Braun.

DARZ BÓR !!!