Uwaga ! Zmiany w prawie !

Dotyczy:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 7 listopada 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Rozporządzenie dopuszcza m.in. polowanie indywidualne na zające przy pomocy ptaków łowczych, a także używanie celowników nokto- i termowizyjnych do polowania na lisy, borsuki, kuny domowe, norki amerykańskie oraz ptaki i ssaki należące do Inwazyjnych Gatunków Obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski.

Tekst aktu prawnego do podejrzenia TUTAJ: