Polowanie 2022-01-08

W dniu 8 stycznia 2022 roku odbyło się Polowanie Zarządowe, które poprowadził Łowczy Koła, Kolega Paweł Bogdanowicz.

Polowano w dwóch obwodach: 231 – Dobiegniewo i 232 – Modzerowo, na zwierzynę grubą, drobną i na drapieżniki.

Tytuł Króla Polowanie przypadł w udziale dwóm Kolegom – Mariuszowi Zielińskiemu i Mirosławowi Lewandowskiemu! Kolegę Mariusza odznaczył Prezes Koła, Kolega Kazimierz Braun, natomiast Kolegę Mirosława – Łowczy Koła, Kolega Paweł Bogdanowicz! Gratulujemy!

Po zakończonym polowaniu przeprowadzono Pasowanie Myśliwskie. Jest to ceremonia na wzór średniowiecznego pasowania na rycerza i odbywa się po upolowaniu przez myśliwego pierwszego grubego zwierza. Tym razem zaszczytu dostąpił Kolega Wiesław Rzadkowolski. Mistrzem ceremonii był Prezes Koła Kazimierz Braun, a asystował mu Łowczy Koła Paweł Bogdanowicz, będący jednocześnie opiekunem pasowanego. Ceremonia została przeprowadzona zgodnie ze sztuką łowiecką, z dużą dbałością o szczegóły i w atmosferze szacunku dla upolowanej zwierzyny. Darz Bór!