Nowe okresy polowań !!!

Dz.U.2022.1391 – Warszawa, dnia 1 lipca 2022 r.

( OBOWIĄZUJĄCE !!! )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Jelenie szlachetne:

a) byki:

– w drugim roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego,

– w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego,

b) łanie:

– w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

– w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca;”;

Daniele:

a) byki:

– w drugim roku życia – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego,

– w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do końca lutego,

b) łanie:

– w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

– w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca;”;

Zające szaraki i dzikie króliki – od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od dnia 1 września do dnia 31 stycznia;

Bażanty:

a) koguty – od dnia 1 października do końca lutego, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od dnia 1 września do końca lutego,

b) kury – wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – od dnia 1 października do dnia 31 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych na terenach wszystkich obwodów łowieckich – od dnia 1 września do końca lutego;

Kuropatwy – od dnia 11 września do dnia 21 października, w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od dnia 11 września do dnia 30 listopada;”.