Walne Zgromadzenie 2021

Zgodnie z § 38. statutu, Polskiego Związku Łowieckiego, zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd koła raz w roku celem w szczególności rozpatrzenia spraw, o których mowa jest w § 36 pkt 6, 7 i 8.

W zgodzie z powyższym zapisem, w dniu 10 września 2021 roku, Zarząd Koła Łowieckiego Nr 110 “SĘP” we Włocławku zwołał walne zgromadzenie. Przewodniczącym zgromadzenia został Prezes Koła, Kolega Kazimierz Braun, który dokonał otwarcia spotkania.

Prezes Koła, Kolega Kazimierz Braun, otwiera walne zgromadzenie Koła.

Poza statutowymi zadaniami, takimi jak uchwalenie budżetu i planu działalności Koła, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu Koła, wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła poruszono także inne kwestie, ważne z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania naszego Koła.

Spotkanie było wyjątkową okazją do rozmów o aktualnej sytuacji polskiego łowiectwa, zmian zachodzących w prawodawstwie i nowych zadań, które stają się prawdziwym wyzwaniem dla Kół Łowieckich, odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki łowieckiej na dzierżawionych obwodach.

Zarząd postanowił udekorować za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz Koła następujące osoby: Ryszard Jaroszewski, Ksawery Gankowski, Mirosław Lewandowski i Andrzej Rydz.

Zgromadzenie przebiegło w miłej i merytorycznej atmosferze, za co serdecznie wszystkim przybyłym Kolegom i Koleżance dziękujemy!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzenia, którą zamieściliśmy poniżej.

DARZ BÓR !!!