Sierpniowe kaczki – 2020

Polowanie 2020-08-15
Królem polowania został Kolega Mirosław Wójcik, Prezes zaprzyjaźnionego Wojskowego Koła Łowieckiego PONOWA. Odznaczenie wręczał Prezes Koła, Kolega Kazimierz Braun.
Darz Bór!