Zbiorówki 2020/2021

12.11.2020

Koledzy,
Zamieszczamy PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH w sezonie 2020/2021.
Jednocześnie przypominamy, że:

  1. Ze względu na warunki atmosferyczne termin polowań może ulec zmianie.
  2. Przed każdym polowaniem może nastąpić zmiana w przewidzianych gatunkach zwierzyny do pozyskania, w zależności od ilości wykonania planu.
  3. Myśliwi muszą posiadać kamizelki odblaskowe.
  4. Podczas polowania na koguty obowiązuje zasada 1 pies + 3 myśliwych.