O sarnie raz jeszcze

Sarna europejska to gatunek powszechny, ale jednocześnie niezwykle ciekawy. Dobrze poznana, dość dobrze adaptująca się do nowych realiów siedliskowych poddanych silnej antropopresji. Niestety czasem płaci za to wysoką cenę… Cywilizacja i działalność człowieka ma oczywiście duży wpływ na populację tego gatunku, począwszy od wypadków komunikacyjnych, poprzez czerwcowe prace polowe, aż po przypadki ataków wałęsających się psów…

Sarna (uratowana w ostatniej chwili) po ataku kilku wałęsających się psów…

Niezwykle ciekawym zagadnieniem jest rozród sarny. Ciąża kozy skutecznie pokrytej w okresie letnim trwa prawie 10 miesięcy, natomiast w przypadku zapłodnienia w okresie jesienno-zimowym tylko 4,5 miesiąca. W przypadku kóz zapłodnionych latem, przez pierwsze 5 miesięcy występuje zjawisko tzw. ciąży przedłużonej (utajonej) polegającej na zahamowaniu rozwoju zarodka na okres około 150 dni. Wykocenia odbywają się w maju lub czerwcu.

Poniżej, jako głos w dyskusji, ciekawy artykuł o liczebnościach populacji jeleniowatych w Kampinoskim Parku Narodowym, w kontekście rosnącej populacji wilka, ale zawierający także inne – bardzo ciekawe dane dotyczące wszelkich czynników wpływających na liczebności saren, jeleni i łosi…

Porównanie liczebności saren europejskich, jeleni szlachetnych, łosi i wilków oraz ilości jeleniowatych, które padły ofiarą drapieżnika na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego
Katarzyna Tajchman, Katarzyna Dziki-Michalska, Martyna Krawczyk, Justyna Wojtaś