ASF – odstrzał sanitarny dzików

Uwaga!!!

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM Nr 8/2020 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego zarządza się, co następuje:

§ 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej – afrykańskiego pomoru świń, uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, zawierających się w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem rezerwatów przyrody.

§ 2. 1. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r. na warunkach określonych w ust. 2.

2. Szczegółową liczbę dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich określa załącznik do niniejszego rozporządzenia.

W przypadku naszych obwodów łowieckich liczba dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego wynosi:
– obwód nr 231 – 12 sztuk,
– obwód nr 232 – 13 sztuk.

Łącznie w całym województwie liczba dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego wyniesie 6164 sztuki.

Treść całego Rozporządzenia poniżej:

Darz Bór!