Sarna – pojedynek kozłów

Wiosenne, słoneczne popołudnie.. Kozły pojedynkują się o letnią ostoję.
Kwiecień 2020, obwód nr 231, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy.
Darz Bór!