Łowiectwo formą ochrony przyrody?

Polecamy artykuł pt.

Czy łowiectwo może być traktowane jako forma ochrony przyrody?
Magdalena Hędrzak, Anna Osmólska, Magdalena Frączek

Abstrakt. Negatywne nastawienie społeczeństwa wobec łowiectwa może wynikać z braku wiedzy na temat celów i działalności Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ), emocjonalnego podejścia do zagadnień przyrodniczych, a także negatywnych przykładów działalności myśliwych, które są nagłaśniane przez media. Na przykładzie kół łowieckich Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie zaprezentowano działania myśliwych świadczące o pozytywnej roli łowiectwa w ochronie środowiska przyrodniczego, które mogą być wykorzystane w kształtowaniu pozytywnego wizerunku PZŁ.

Cały artykuł poniżej: