Bioróżnorodność i łowiectwo

Rola gospodarki łowieckiej w kształtowaniu bioróżnorodności
Piotr Czyżowski, Katarzyna Tajchman, Leszek Drozd, Tomasz M. Gruszecki

(…) gospodarka łowiecka jest niczym innym jak formą zachowania bioróżnorodności na wielu poziomach organizacji przyrody, poczynając od różnorodności genetycznej – ochrona i gospodarowanie gatunkami zwierząt oraz na poziomie całych ekosystemów i krajobrazów ekologicznych – ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. (…)

(…) prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka odgrywa ważną rolę w utrzymaniu i zwiększaniu różnorodności biologicznej w zagospodarowanych przez człowieka ekosystemach leśnych i rolniczych, a myśliwi mogą odegrać w tym istotną funkcję. Ich rola będzie jednak zauważana i doceniana, gdy zostaną przez nich spełnione podstawowe warunki, takie jak: głęboka wiedza przyrodnicza, wysoka wrażliwość etyczna, znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących problematyki szeroko rozumianej ochrony przyrody, itp.

Cały artykuł poniżej: