Hubertus 2019

HUBERTUS, czyli tradycyjne święto myśliwych, jeźdźców i leśników. Nazwa pochodzi od świętego Huberta (patrona myśliwych, leśników i jeźdźców), którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest w dniu 3 listopada.

W roku 2019 nasze Koło uroczystość tę obchodziło w dniu 9 listopada.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, którą odprawił ks. dr hab. Krzysztof Graczyk, proboszcz miejscowej parafii, pod wezwaniem św. Bartłomieja w Smólniku.

Następnie Koleżanki i Koledzy myśliwi, zarówno członkowie Koła, jak i zaproszeni goście udali się do naszego Domku Myśliwskiego w Adaminowie. Prezes Koła, Kolega Kazimierz Braun przywitał wszystkich i razem z Łowczym Koła – Kolegą Pawłem Bogdanowiczem – przedstawił sprawy organizacyjne, gwarantujące udane, a przede wszystkim bezpieczne polowanie.

Oczywiście nie mogło zabraknąć naszych piesków, bez których udane i etyczne polowanie nie byłoby do końca możliwe.

Trwające kilka godzin polowanie objęło trzy mioty. Nasze łowisko obfituje w zwierzynę grubą, w szczególności liczne są majestatyczne jelenie, ale nie brakuje również dzików, czy wszędobylskich lisów. Na zakończenie – prowadzący polowanie Kolega Paweł Bogdanowicz złożył raport z przeprowadzonego polowania Prezesowi Koła – Koledze Kazimierzowi Braunowi.

Królem polowania został Kolega Andrzej Kaszewski, odznaczony przez Prezesa Koła, w obecności prowadzącego polowanie Łowczego.

Gdy myśliwy upoluje pierwszego grubego zwierza, wówczas odbywa się ceremoniał pasowania myśliwskiego. Zaszczytu tego dostąpił Kolega Przemysław Kowalski.

Nie zabrakło również akcentów humorystycznych, gdy Kolega Mirosław Wójcik, Prezes zaprzyjaźnionego Wojskowego Koła Łowieckiego PONOWA, wręczył dodatkowe upominki…

Na zakończenie części oficjalnej Prezes Koła, Kolega Kazimierz Braun, zapalił znicz ku pamięci wszystkich zmarłych osób, którego przyczyniły się na przestrzeni lat do dobrego funkcjonowania naszego Koła Łowieckiego.

Przed pożegnaniem wszyscy uczestnicy HUBERTUSA 2019 zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek. Rozmowy i burzliwe dyskusje dotyczące spraw związanych z łowiectwem oraz sprawami organizacyjnymi Koła trwały do późnych godzin popołudniowych!

Mamy nadzieję, że POLOWANIE HUBERTOWSKIE 2019 wszyscy będą wspominać jako udane, zarówno pod kątem czysto łowieckim, jak i co nie mniej istotne – w kontekście integracji środowiska, dla którego sprawy polskiego łowiectwa są ważne.

Dziękujemy Wam – Koleżanki i Koledzy – za bezpieczeństwo, które zawsze jest priorytetem!

Darz Bór!