Choroby zakaźne

Polecamy artykuł pt. “Współczesne zagrożenia epizootyczne w populacjach zwierząt dzikich”. Autor – Krzysztof Śmietanka – znaczną część pracy poświęcił oczywiście problemowi afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz grypy ptaków, ale nie tylko… Pewne dane zaprezentowane w poniższej publikacji, z uwagi na niezwykle dynamiczną sytuację (ASF!), uległy już zmianie, ale mimo wszystko warto zapoznać się z tekstem.

Streszczenie:

Zwierzęta wolno żyjące stanowią rezerwuar patogenów ważnych z punktu widzenia zdrowia zwierząt gospodarskich i człowieka. Niektóre z nich występują u zwierząt dzikich od wielu dekad, inne pojawiły się stosunkowo niedawno. Zupełnie nowym patogenem który pojawił się u przeżuwaczy domowych i dzikich w Europie był w 2011 roku wirus Schmallenberg. Badania serologiczne przeprowadzone w Polsce w 2013 roku na kilku gatunkach dzikich przeżuwaczy wykazały obecność wyników dodatnich w 25% próbek, w tym u muflonów, saren, danieli, jeleni oraz żubrów. W Polsce od 1996 roku cyklicznie diagnozowana jest gruźlica u żubrów w Bieszczadach, a do 2013 roku potwierdzono obecność prątka u 45 zwierząt. W 2014 roku stwierdzono w kraju pierwszy przypadek gruźlicy u dzika wywołanej przez M. caprae, a źródłem zakażenia były prawdopodobnie żubry. Doustne uodparnianie lisów przeciwko wściekliźnie przyczyniło się do spadku liczby przypadków z ponad 3000 w 1992 r. do 8 w 2009 roku, jednak w kolejnych latach nastąpiło pogorszenie sytuacji epidemiologicznej, szczególnie w województwach Małopolskim i Podkarpackim. W ostatniej dekadzie istotnymi problemami epidemicznymi ze strony zwierząt dzikich, z punktu widzenia zagrożenia zdrowia zwierząt domowych i gospodarki kraju, stanowią afrykański pomór świń i grypa ptaków. Afrykański pomór świń wykryto w Polsce w lutym 2014 roku i do chwili obecnej (marzec 2016 r.) odnotowano 86 przypadków u dzików. Choroba rozprzestrzenia się bardzo wolno w 3 powiatach województwa podlaskiego, szczególnie na obszarach o dużym zagęszczeniu populacji dzików. Grypa ptaków wywołana przez podtyp H5N1 wirusa była przyczyną masowych padnięć ptaków dzikich, szczególnie łabędzi niemych, podczas epidemii w Europie latach 2005-2008. W 2014 roku ptaki dzikie odegrały dużą rolę w zawleczeniu wirusa grypy H5N8 do Europy, jednak skala epidemii była znacznie mniejsza.

Cały artykuł poniżej. Polecamy!