Nadanie Sztandaru Koła

W dniu 27 czerwca 2017 roku odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru Koła Łowieckiego 110 “Sęp” we Włocławku.

W tej podniosłej uroczystości brali udział członkowie Koła, zaproszeni goście, w tym Prezydent Miasta Włocławka – Pan Marek Wojtkowski.

Uroczystość rozpoczął swoim przemówieniem Prezes Koła, kolega Kazimierz Braun.

Z okazji nadania sztandaru zostali wyróżnieni koledzy:

  • Kazimierz Braun
  • Paweł Bogdanowicz
  • Mirosław Matusiak
  • Wiesław Chrzanowski
  • Henryk Pawlak
  • Andrzej Rydz
  • Ryszard Jaroszewski
  • ks. Benedykt Gembicki

Uroczyste nadanie sztandaru – zdjęcia